GALÉRIA
REFERENCIE
INFO
Komponovanie

Až moderná počítačová doba vôbec umožnila komponavať hudbu prakticky
kdekoľvek, aj keď technika tvorí len malé percento v celkovom procese.
Kreativita, je to najdôležitejšie čo komponist potrebuje aby úspešne zložil
muziku a tak vyjadril to čo sa nedá povedať či vidieť.

Jednitlivé noty sú pomocou masterkeyboardu ako Midi-data priamo hrané
do sequenzeru a v počítaci spätne prehrané ako sample alebo loop
cez VST-nástroje.

Velmi dôležitý je tu moderný a stabilný systém.
Preto dávame prednosť len popredným výrobcom ako Steinberg,
Roland, M-Audio a iné.

...ďalej na Záznam
© 2006 - Jan SOSKA All rights reserved