GALÉRIA
REFERENCIE
INFO
Mixáž

Tu sa v softvérovej aplikácii audio-špecialistu Steinberg všetko skombinuje a vyvažuje.

MIDI-, Mono- alebo Stereo, stopa po stope je všetko v jednom projekte.
Pre lepší prehlad, sú "tracky" viditelné cez viaceré monitory a rozdelené
do kategórií a podskupín.
Každá skupina a podskupina ja mixovaná osobitne a potom sú jednotlivé kategórie
medzi sebou vyvažované.
Ďalej sa pridávajú viaceré plug-ins ako Hall, Equalizer, Kompressor, Limiter a pod.

Ako posledný úkon následuje MixDown, čiže prerátanie a uloženie projektu do
Mono, Stereo, alebo priestorového zvuku.

...ďalej na Mastering
© 2006 - Jan SOSKA All rights reserved