GALÉRIA
REFERENCIE
INFO
2D a 3D

Kreslenie objektov v 2D je vhodné pri tvorbe plochých Logo návrhov,príprave
klasických animácií a grafické dotváranie tituliek.
Štandartne sú takéto projekty realizované pomocou profesionálnych aplikácii
od firmy Adobe a uložené ako vektor alebo raster.

O mnoho zaujímavejšie výsledky dosahujeme pri použití 3D modelovaní.
Tu sa pomocou komplikovaných metód, ako sú použitie textúr, materiálov,
definovatelných štruktúr a reflexií vytvárajú veľmi plastické objekty.

Celý proces je rozdelený na: návrh, modelovanie, textúrovanie, tienenie a export.

...ďalej na Web a Multimedia
© 2006 - Jan SOSKA All rights reserved