Video

Výroba a spracovanie video materiálu
od nakrúcania až po finálny produkt je našim tažiskom.

Video materiál je nakrúcaný špickovými kamerami
znacky SONY radu HDV.

Tieto kamery nám umožnujú skvelú flexibilitu a kreativitu
aj v nárocných podmienkach.

Spracovanie a postpodukciu vykovávame na profesionálnych
softvérových aplikáciách taktiež od firmy SONY.

Dôležitým faktorom je hudobné zladenie
a práve preto ponúkame aj hudobnú produkciu.
Realizujeme priestorovú 6-kanálovú zvukovú mixáž
formátu DOLBY DIGITAL.
Komentáre v projektoch ponúkame vo viacerých svetových jazykoch.

Pri umiestneniach na DVD sa naskytajú možnosti
vloženia MENU navigácie, sub MENU, rozdelenia kapitol,
možnost až 8-mich jazykových mutácií, volby tituliek a pod.

V sekcii "Produkcia" sa dozviete viac o možnostiach
kopírovania a duplikácie CD a DVD nosicov.

Copyright: Ján SOSKA 2010 All rights reserved