GALÉRIA
REFERENCIE
INFO
Authoring

Pri authoringu sú viaceré dáta ako videostopy, audiostopy, titulky, menu a pod.
správne skombinované a pripravované pre DVD alebo BD disky.

Celý tento komplikovaný proces sa dá veľmi dobre prirovnať ku programovaniu.
Pritom sa všetkým aktívnym zónam v menu priraďujú linky a akcie.
Dodatočne môžu byť definované aj prehrávacie regióny a kopírovacie ochrany.

Na záver sa celý, ešte len virtuálny obsah DVD/BD disku prekontroluje.
Po ukončení tejto časti je celý projekt komprimačným procesom prepočítaný
a uložený na Master-disk.

...viac o Duplikácii
© 2006 - Jan SOSKA All rights reserved